Posiadamy jedną grupę różnowiekową - mamy wiele wspólnego z ideami Montessori!!!


W naszym punkcie przedszkolnym posiadamy tylko jedną grupę dzieci - grupa różnowiekowa, czyli należą do niej dzieci od 2 do 6 lat. Grupa ta mieści maksymalnie 18 dzieci, więc nie jest wielka, dzięki czemu sprawujemy opiekę nad każdym dzieckiem bardzo indywidualnie. Rozwijamy zdolności każdego dziecka indywidualnie, wyszukujemy Jego talenty, zdolności i zainteresowania, po czym rozwijamy je poprzez zabawę, tak by każde dziecko dotykało edukacji, ale nie traciło przez nią dzieciństwa opartego na uśmiechu!

 

Różnowiekowa grupa daje wiele możliwości:

 1. Dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym, ale rzeczywistym, które jest odpowiednie dla jego rozwoju.
 2. Następuje szybsza integracja dzieci nowoprzyjętych.
 3. Skuteczniejsza i dużo szybsza jest edukacja dzieci starszych i młodszych jednocześnie.
 4. Następuje naturalna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nieograniczonym wyłącznie do rówieśników.
 5. Zachowane są pełne uwarunkowania dla indywidualnego rozwoju dziecka.
 6. Możliwy jest pobyt rodzeństwa w jednej grupie, co daje dziecku bezpieczeństwo i chęć opieki nad sobą nawzajem.
 7. Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi swoich doświadczeń.
 8. Dzieci szybciej dostrzegają i rozumieją zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia.
 9. Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie.
 10. Dziecko doświadcza różnych pozycji w grupie ( nowicjusza, malucha, dziecka starszego... ) Pozwala mu to poznawać troski, rozwijać troskliwość i tolerancję wobec słabszych, kształtować zdolność do powściągania własnych reakcji. 
 11. Wraz z wiekiem i zmianą pozycji w grupie dzieci przeżywają zmiany przywilejów i obowiązków. Doznawanie opieki ogranicza jednocześnie swobodę. Zwiększenie swobody pociąga za sobą odpowiedzialność i trud. 
 12. W grupie o opisanej strukturze spotykamy dzieci różniące się możliwościami. Dzięki temu istotną wartością staje się różnorodność, a nie podobieństwo.

Program nauczania

Pełen program nauczania można otrzymać po kontakcie z nami. W wielkim skrócie nasze dzieci będą otrzymywać:

 1. Edukację społeczno-moralną
 2. Edukację zdrowotną
 3. Edukację przyrodniczą
 4. Rozwój mowy i myślenia
 5. Edukację w zakresie przygotowywanie do pisania i czytania
 6. Edukację matematyczną
 7. Edukację plastyczną
 8. Edukację muzyczną

Metody rozwoju dziecka

Metpda jaką prowadzone sa zajęcia jest prosta - rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontatu za pomocą ruchu i dotyku. Udział w zajęciach działa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Dzieci poznają swoje otoczenie, uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami. Zajęcia dają okazję do poznania swego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły. Cwiczymy boso, w niekrępujących ruchach, na podłodze, na leżąco pełni radosci i katywności :-)

Założeniami metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestycznych, językowych i motorycznych oraz współdziałenie między tymi funkcjami. Efektem ćwiczeń jest usprawnienie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo - przestrzenną, szybciej uczą się pisać i czystać. Metoda ta kształci różnież zdolności rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, uczy współdziałania dzieci które mają trudnosci w przystosowaniu społecznycm lub są zaburzone emocjonalnie. Obserwacja trudności dziecka informuje nauczyciela o poziomie rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych i ewentualnych deficytach rozwojowych dziecka, rodzaju i głębokosci zaburzeń

Czyli Dziecięce Podwieczorki:-) Przynajmniej dwa razy w miesiącu organizujemy dla naszych dzieci podwieczorki, które samodzielnie przygotowują. Każde z dzieci otrzymuje specjalną, miniaturową deskę, sztućce, talerzyk oraz półprodyktu przygotowane do danego podwieczorku.

Podczas zajęć wykorzystujemy różne techniki: malowanie palcami, rysowanie świecą, rysunki węglem, pastelami, stęmplowanie, prace z kasz, makaronów, bibuły, wyklejanie, zabawy z gliną, masą solną, plasteliną czy modeliną i inne..... Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczą, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości i uczą cierpliwości.

Dzieci mają okazję słuchania różnorodnej myzyki, stają się wrażliwsze nie tylko muzycznie, ale róznież emocjonalnie, plastycznie i społecznie. Umiejętnie dobrana muzyka, wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywnie. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, rytmiczne ruchy ciałem, maszerowanie. Ważne są też ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej.

Ćwiczenia językowe odbywają się codziennie. Nasza ciocia mówi przede wszystkim w języku angielskim i jest z nami w ciagu dnia - nie tylko na samych zajęciach z języka angielskiego. Prowadzi ona same zajęcia, jak też zabawy z dziećmi, prace plastyczne,a także po prostu zjada posiłki z dzieciakami, przytula się z nimi, myje ząbki, rozmawia..., czyli po prostu jest z Nimi. Taka forma pomaga dzieciom na rozwój nauki języka angielskiego w życiu codziennym, używanie tego języka podczas zwykłych czynności.

Metoda wczesnej nauki czytania- jest przeznaczona dla dzieci przedszkolnych. Zaczyna się od poznawania liter imienia dziecka, następnie imion innych dzieci. Zestaw odpowiednich zajęć i ćwiczeń dostosowany do możliwości dzieci, pozwoli w szybki sposób opanować tajniki rozumienia czytanego tekstu.Zaskakujące jest jak dzieci szybko potrafią nauczyć się gdzie jest napisane ich imię....\

Zajęcia logorytmiczne, polegaja na zabawie muzycznej, która ma na celu powtarzanie dźwięków, dmuchanie, syczenie...maja one na celu usprawnienie języka i sa bardzo zbliżone do zajęć logopedycznych-grupowych

Ćwiczenia rozwijaja aktywne słuchanie (bardzo ważne w percepcji słuchowej) u dzieci, ich kreatywność oraz wyobraźnię

Nauka układów tanecznych, daje dzieciom możliwość ćwiczenia swojej koordynacji słuchowo-ruchowej

Zajęcia umuzykalniajace, pełne zabaw ruchowych, ćwiczeń "w rytm" oraz ćwiczenie pamięci (nauka piosenek)

Zabawy gimnastyczne, które maja na celu korekcję wad postawy.

 

Ciągła współpraca z rodzicami